urológia

Popis jednotlivých výkonov

Orchiektómia pri atrofickom semeníku

Operácia fimózy

Plastika varikokély

Resekcia spermatokély alebo cysty nadsemeníka

Operácia jednoduchej hydrokély u mužov

Vasectomia – sterilizácia u mužov

Odborný garant: MUDr. Ľuník Richard