gynekológia

Popis jednotlivých výkonov

Ošetrenie GYNOLASEROM

Frakčný laser s aplikátorom Gynolaser sa používa na liečbu funkčných porúch v gynekológii a urogynekológii ako sú suchosť pošvy, bolestivý pohlavný styk, zúžená pružnosť stien pošvy a počiatočný únik moču. Vaginálna rejuvenizácia je laserový operačný zákrok, ktorý ,,omladí“ pošvu o 10 – 12 rokov. Aplikátor sa vkladá priamo do pošvy. Výsledok zákroku je zúženie a spevnenie stien pošvy a podslizničného tkaniva.

Gynolaser taktiež rieši stresovú inkontinenciu moču a pokles maternice po pôrode. Výhodou Gynolaseru je jeho rýchlosť, jednoduchosť a nebolestivosť. Operačný výkon si nevyžaduje anestéziu.

Vyšetrenie v narkóze

Ide o gynekologické vyšetrenie , pri nemožnosti, nadmernej bolestivosti alebo komplikovanosti gynekologického vyšetrenia. Po uvedení pacientky do narkózy je vykonané gynekologické vyšetrenie s možnosťou odberu materiálu na kultivačné alebo cytologické vyšetrenie.

Hysteroskopia

Ide o optické vyšetrenie kanála krčka maternice a dutiny maternice s prípadným odstránením poškodených alebo podozrivých štruktúr z kanála krčka maternice alebo z dutiny maternice. Prístup ku krčku maternice je pošvovou cestou. Je zároveň aj výkonom liečebným – odstráni sa chorá časť.

Konizácia krčka maternice

Ide o odstránenie chorej časti krčka maternice skalpelom, alebo elektrickou slučkou. Kŕčok maternice sa po výkone podľa potreby plasticky upraví vstrebateľnými stehmi. Je zároveň aj výkonom liečebným – odstráni sa chorá časť krčka maternice.

Kyretáž dutiny maternice

Pri tomto výkone sa cez pošvu a kŕčok maternice dostávame do dutiny maternice. Kyretou, odstránime obsah dutiny maternice.

Operácia cysty Bartoliniho žľazy

Ide o odstránenie, alebo vypustenie cysty vytvorenej z tzv. Bartholiniho žľazy nachádzajúcej sa na vonkajších rodidlách pri vchode do pošvy skalpelom. Po zastavení krvácania sa rana zašije vstrebateľným stehom.

Excízia z vulvy

Ide o odstránenie chorej časti vonkajších rodidiel skalpelom. Koža sa po odobratí vzorky zašije vstrebateľným materiálom. Výkon sa robí za účelom histologického vyšetrenia poškodenej časti.

Riešenie močovej inkontinencie páskou

Ide o naloženie špeciálnej pásky, ktorá zmení topografické pomery uloženia močovej trubice do pôvodnej polohy, tá pooperačne zabezpečí udržanie moču. Rez pošvy sa zašije vstrebateľným materiálom. Stehy teda nie je potrebné vyberať.

Pošvové plastiky

Ide o plastickú operáciu vonkajších rodidiel a pošvy skalpelom. Koža a sliznice sa zašijú vstrebateľným materiálom. Výkon sa robí za účelom rekonštrukcie anatomických pomerov panvového dna. Je výkonom liečebným.

Hysteroresektoskopia

Ide o modernú endoskopickú operačnú techniku pri ktorej sa v krátkej intravenóznej anestéze zavádza do dutiny maternice opticky systém s kamerou a studeným svetlom. Pomocou nástrojov pokročilej kolagulácie sa odstraňujú väčšie útvary ako sú polypy, myomatózne uzly eventuelne prepážky v dutine maternice. Veľkou výhodou tohto operačného výkonu je jeho šetrnosť, ktorá nám umožňuje zachovanie maternice.

Plastické operácie vonkajších rodidiel

Ide o operačnú korektúru rôznych tvarových a veľkostných anomálií malých pyskov a poševného vchodu. Jazvy po pôrode, pôrodné poranenia. Operačný výkon sa vykonáva prevažne v krátkej intravenóznej anestézií.

Laparoskopické operácie

Ide o endoskopické operácie, ktoré sa vykonávajú v celkovej anestézií cez brušnú stenu sa do brušnej dutiny zavádzajú jednotlivé optické a operačné prístroje pomocou 0,5 – 1 cm vpichov. LSK – diagnostické výkony: pretrvávajúce bolesti podbrušia, endometrióza, vyšetrenie pred IVF programom, zrasty a pod. LSK – operačné výkony: odstránenie cýst vaječníkov, endometriotických ložísk, myomatóznych uzlov. LSK hysterektómie (odstránenie časti alebo aj celej maternice).

Odborný garant: MUDr. Smolko Martin, PhD.

Ide o gynekologické vyšetrenie , pri nemožnosti, nadmernej bolestivosti alebo komplikovanosti gynekologického vyšetrenia. Po uvedení pacientky do narkózy je vykonané gynekologické vyšetrenie s možnosťou odberu materiálu na kultivačné alebo cytologické vyšetrenie.

Ide o odstránenie chorej časti krčka maternice skalpelom, alebo elektrickou slučkou. Kŕčok maternice sa po výkone podľa potreby plasticky upraví vstrebateľnými stehmi. Je zároveň aj výkonom liečebným – odstráni sa chorá časť krčka maternice.

Ide o odstránenie, alebo vypustenie cysty vytvorenej z tzv. Bartholiniho žľazy nachádzajúcej sa na vonkajších rodidlách pri vchode do pošvy skalpelom. Po zastavení krvácania sa rana zašije vstrebateľným stehom.

Ide o naloženie špeciálnej pásky, ktorá zmení topografické pomery uloženia močovej trubice do pôvodnej polohy, tá pooperačne zabezpečí udržanie moču. Rez pošvy sa zašije vstrebateľným materiálom. Stehy teda nie je potrebné vyberať.

Ide o modernú endoskopickú operačnú techniku pri ktorej sa v krátkej intravenóznej anestéze zavádza do dutiny maternice opticky systém s kamerou a studeným svetlom. Pomocou nástrojov pokročilej kolagulácie sa odstraňujú väčšie útvary ako sú polypy, myomatózne uzly eventuelne prepážky v dutine maternice. Veľkou výhodou tohto operačného výkonu je jeho šetrnosť, ktorá nám umožňuje zachovanie maternice.

Ide o optické vyšetrenie kanála krčka maternice a dutiny maternice s prípadným odstránením poškodených alebo podozrivých štruktúr z kanála krčka maternice alebo z dutiny maternice. Prístup ku krčku maternice je pošvovou cestou. Je zároveň aj výkonom liečebným – odstráni sa chorá časť.

Pri tomto výkone sa cez pošvu a kŕčok maternice dostávame do dutiny maternice. Kyretou, odstránime obsah dutiny maternice.

Ide o odstránenie chorej časti vonkajších rodidiel skalpelom. Koža sa po odobratí vzorky zašije vstrebateľným materiálom. Výkon sa robí za účelom histologického vyšetrenia poškodenej časti.

Ide o plastickú operáciu vonkajších rodidiel a pošvy skalpelom. Koža a sliznice sa zašijú vstrebateľným materiálom. Výkon sa robí za účelom rekonštrukcie anatomických pomerov panvového dna. Je výkonom liečebným.

Ide o operačnú korektúru rôznych tvarových a veľkostných anomálií malých pyskov a poševného vchodu. Jazvy po pôrode, pôrodné poranenia. Operačný výkon sa vykonáva prevažne v krátkej intravenóznej anestézií.

Ide o endoskopické operácie, ktoré sa vykonávajú v celkovej anestézií cez brušnú stenu sa do brušnej dutiny zavádzajú jednotlivé optické a operačné prístroje pomocou 0,5 – 1 cm vpichov. LSK – diagnostické výkony: pretrvávajúce bolesti podbrušia, endometrióza, vyšetrenie pred IVF programom, zrasty a pod. LSK – operačné výkony: odstránenie cýst vaječníkov, endometriotických ložísk, myomatóznych uzlov. LSK hysterektómie (odstránenie časti alebo aj celej maternice).

Odborný garant: MUDr. Smolko Martin, PhD.