oftalmológia (očné)

Popis jednotlivých výkonov

Operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky

Sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do prednej očnej komory alebo do sulcus ciliare

Plastické operácie na mihalniciach (ekropium, entropium, blefarochalázia) zo zdravotných dôvodov

Operácia pterýgia – ablácia a plastka (jedno oko)

Operácia nádorov mihlaníc

Operácia nádorov spojovky

Korekcia ptózy hornej mihalnice zo zdravotných dôvodov (na jednej mihalnici)

Krytie rohovky amniovou membránou

Extirpácia jedného chalazea (jačmeňa)