ORL (nosowo-uszn-szyjne)

Opis poszczególnych zabiegów

Usunięcie migdałków podniebiennych

(tonsylektomia)

Zabieg jest z zasady przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym. Jest to usunięcie całych migdałków podniebiennych, które znajdują się w chronicznym stanie zapalnym. W naszym obiekcie zabieg przeprowadza się klasyczną techniką cold – za pomocą skalpela i nożyc.

Zmniejszenie migdałków podniebiennych

(tonsylotomia)

Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Jego celem jest zmniejszenie migdałków, które są wyraźnie powiększone i działają jak przeszkoda mechaniczna (zasadniczo przy oddychaniu, powodują na przykład chrapanie, zespół obturacyjnego bezdechu sennego itp.). W naszym obiekcie zasadniczo odbywa się to za pomocą techniki radiowej na urządzeniu Celon firmy Olympus.

Plastyka podniebienia i języczka podniebiennego – przy chrapaniu

(uvuloplastyka, uvulopalatoplastyka)

Plastyka języczka podniebiennego (uvuloplastyka) i plastyka podniebienia i jego języczka (uvulopalatoplastyka) w celu eliminacji chrapania. Przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Odbywa się za pomocą techniki radiowej lub klasycznie przy pomocy skalpela.

Usunięcie kamienia ślinianki podżuchwowej

(ekstrakcja kamienia ślinianki podżuchwowej)

Usunięcie kamieni z ujścia ślinianki podżuchwowej, zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym.

Plastyka małżowiny nosowej – przy utrudnionym oddychaniu przez nos

(turbinoplastyka)

Zmniejszenie wielkości małżowiny nosowej przy przewlekłym nieżycie w celu poprawy oddychania przez nos. Przeprowadza się z zasady w znieczuleniu miejscowym za pomocą igły radiowej Celon, firmy Olympus.

Plastyka przegrody nosowej

(septoplastyka)

Plastyka zdeformowanej przegrody nosowej, która powoduje problemy z oddychaniem przez nos. Jest przeprowadzana w znieczuleniu ogólnym, przez otwory nosowe. Celem nie jest usunięcie przegrody nosowej, ale jej plastyka – utworzenie bezpośredniej przegrody, która umożliwia swobodne oddychanie przez nos.

Usunięcie migdałka nosowego pod kontrolą endoskopową i usunięcie migdałków podniebiennych

(adenotomia endoskopowa, tonsylektomia)

Połączenie zabiegów 1 i 2. Celem jest usunięcie chorych migdałów podniebiennych i flory nosowej w znieczuleniu ogólnym.

Usunięcie migdałka nosowego pod kontrolą endoskopową i zmniejszenie migdałków podniebiennych

(endoskopowa adenotomia, tonsylotomia)

Plastyka małżowiny nosowej

(turbinoplastyka, septoplastyka)

Połączenie zabiegów plastyki małżowiny nosowej i plastyki przegrody nosowej w celu poprawy oddychania przez nos. Przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym.

Zabieg jest z zasady przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym. Jest to usunięcie całych migdałków podniebiennych, które znajdują się w chronicznym stanie zapalnym. W naszym obiekcie zabieg przeprowadza się klasyczną techniką cold – za pomocą skalpela i nożyc.

Plastyka języczka podniebiennego (uvuloplastyka) i plastyka podniebienia i jego języczka (uvulopalatoplastyka) w celu eliminacji chrapania. Przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Odbywa się za pomocą techniki radiowej lub klasycznie przy pomocy skalpela.

Zmniejszenie wielkości małżowiny nosowej przy przewlekłym nieżycie w celu poprawy oddychania przez nos. Przeprowadza się z zasady w znieczuleniu miejscowym za pomocą igły radiowej Celon, firmy Olympus.

Połączenie zabiegów 1 i 2. Celem jest usunięcie chorych migdałów podniebiennych i flory nosowej w znieczuleniu ogólnym.

Połączenie zabiegów plastyki małżowiny nosowej i plastyki przegrody nosowej w celu poprawy oddychania przez nos. Przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym.

Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Jego celem jest zmniejszenie migdałków, które są wyraźnie powiększone i działają jak przeszkoda mechaniczna (zasadniczo przy oddychaniu, powodują na przykład chrapanie, zespół obturacyjnego bezdechu sennego itp.). W naszym obiekcie zasadniczo odbywa się to za pomocą techniki radiowej na urządzeniu Celon firmy Olympus.

Usunięcie kamieni z ujścia ślinianki podżuchwowej, zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym.

Plastyka zdeformowanej przegrody nosowej, która powoduje problemy z oddychaniem przez nos. Jest przeprowadzana w znieczuleniu ogólnym, przez otwory nosowe. Celem nie jest usunięcie przegrody nosowej, ale jej plastyka – utworzenie bezpośredniej przegrody, która umożliwia swobodne oddychanie przez nos.

Połączenie zabiegów 1 i 3, celem jest usunięcie migdałka nosowego i zmniejszenie dużych (ale poza tym zdrowych) migdałków podniebiennych. Przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym.