Gynekológia a pôrodníctvo // Gynekologická urológia

MUDr. Smolko Martin, PhD.
Kontakt: 0903 730 350

ORPEGA s.r.o.
Prostějovská č. 33
08001 Prešov

Komplexná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo:

 • diagnostika a liečba gynekologických ochorení
 • starostlivosť o tehotné ženy
 • poradenstvo ohľadom antikoncepcie
 • ultrasonografické vyšetrenia žien – preventívne, konziliárne a špecializované
 • ultrasonografické vyšetrenia tehotných

Komplexná starostlivosť v odbore gynekologická urológia:

 • urodynamické vyšetrenie
 • komplexné posúdenie porúch unikania moču
 • návrh a realizácia liečebného programu

Sestra: Bc. Gabriela Opettová

Ordinačné hodiny

Pondelok: 10:00 – 14:00
Utorok: 8:00 – 13:00
Streda: 10:00 – 16:00
Štvrtok: 08:00 – 14:00
Piatok: 8:00 – 13:00

Ortopédia // Osteaológia

Kontakt: 051/ 771 37 78

ORTOPED spol. s.r.o.
Levočská 18
08001 Prešov

Sestra: Melénia Tomášová, Bc. Mária Uhriňáková

Ordinačné hodiny

Pondelok: 7:00 – 14:00
denzitometria 8:00 – 14:00

Utorok: 14:00 – 18:00
denzitometria 8:00 – 14:00

Streda: 7:00 – 14:00
denzitometria 8:00 – 14:00

Štvrtok: KLINICKÝ DEŇ
denzitometria 8:00 – 14:00

Piatok: 7:00 – 10:00
denzitometria 8:00 – 14:00

Gynekologická ambulancia

Kontakt: 051/ 772 31 35

Gyn-Pro s.r.o.
Masarykova 31
080 01 Prešov

Komplexná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo:

 • diagnostika a liečba gynekologických ochorení
 • starostlivosť o tehotné ženy
 • poradenstvo ohľadom antikoncepcie
 • ultrasonografické vyšetrenie žien – preventívne, konziliárne a špecializované
 • ultrasonografické vyšetrenia tehotných

Sestra: Bc. Mária Bajusová

Ordinačné hodiny

Pondelok: 7:00 – 14:00

Utorok: 07:00 – 13:00
Poradňa pre tehotné

Streda: 07:00 – 14:00

Štvrtok: 07:00 – 14:00

Piatok: 07:00 – 14:00