ortopédia

Popis jednotlivých výkonov

Artroskopia

(ramena, členka, kolena)

Je moderná vyšetrovacia a súčasne liečebná metóda používaná pri diagnostike ochorení končatinových kĺbov. Pri artroskopii sa do kĺbu z drobného rezu vkladá optika v priemere 5 mm široká a samotný obraz jednotlivých štruktúr kĺbu sa sleduje cez videozariadenie na obrazovke monitora. Pomocou špeciálnych inštrumentov je možné jednotlivé štruktúry operovať. Po operácii ostáva len malá jazva.

Odstránenie malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov

Ide o operačné odstránenie fixačného materiálu použitého pri operačnom riešení zlomenín alebo deformít skeletu (napr. klince, skoby, skrutky, dlažky, a pod.)

Operačné riešenie lúpavých prstov a palca na ruke

Ide o pozdĺžne preťatie šľachovej pošvy v mieste zdurenia, pri ktorom sa obnoví pohyb prstov a palca.

Operačné riešenie epicondylitis ulnaris

(oštepársky lakeť)

Ide o uvoľnenie zápalovo zmenených úponov zohýbačov prstov a priameho privracajúceho svalu (m.pronator teres).

Operačné riešenie syndrómu karpálneho tunela

Ide o prerušenie zhrubnutého väzivového pruhu ako aj o uvoľnenie nervu z jeho zhrubnutých obalov. Tento syndróm patrí medzi najčastejšie ochorenia poškodzujúce ruku a postihuje najčastejšie ženy.

Operačné riešenie Dupuytrenovej kontraktúry

(oštepársky lakeť)

Ide o odstránenie kontrahujúceho tkaniva z dlane a niekedy i z oblasti prsta.

Operačné odstránenie novotvarov kože a podkožného tkaniva

Ide o odstránenie tumorov malígneho či benígneho pôvodu z rôznych častí kože, podkožia, tuku, svalov a väziva.

Operačné riešenie burzitíd

Ide o odstránenie pozápalovo zmenenej burzy v rôznych lokalizáciách.

Operačné riešnie Mortonovej neuralgie

(bolestivosť v oblasti hlavičiek III. a IV. metatarzu)

Ide o operačné riešenie útlaku digitálnej vetvy nervus plantaris medialis – revízia digitálneho nervu s preťaťím prednej časti intermetatarzálneho väzu, event. resekcie zhrubnutého úseku nervu (tzv. neurómu).

Operačné riešenie deformít palca a prstov na nohe

Ide o odstránenie výrastkov v oblasti kĺbu medzi záprstnou kosťou a článkom palca na nohe.

Operačné riešenie epicondylitis radialis

(tenisový lakeť)

Ide o uvoľnenie zápalovo zmenených úponov vystieračov prstov a zápästia.

Odborný garant: MUDr. Tomčo Marek

Je moderná vyšetrovacia a súčasne liečebná metóda používaná pri diagnostike ochorení končatinových kĺbov. Pri artroskopii sa do kĺbu z drobného rezu vkladá optika v priemere 5 mm široká a samotný obraz jednotlivých štruktúr kĺbu sa sleduje cez videozariadenie na obrazovke monitora. Pomocou špeciálnych inštrumentov je možné jednotlivé štruktúry operovať. Po operácii ostáva len malá jazva.

Ide o pozdĺžne preťatie šľachovej pošvy v mieste zdurenia, pri ktorom sa obnoví pohyb prstov a palca.

Ide o prerušenie zhrubnutého väzivového pruhu ako aj o uvoľnenie nervu z jeho zhrubnutých obalov. Tento syndróm patrí medzi najčastejšie ochorenia poškodzujúce ruku a postihuje najčastejšie ženy.

Ide o odstránenie tumorov malígneho či benígneho pôvodu z rôznych častí kože, podkožia, tuku, svalov a väziva.

Ide o operačné riešenie útlaku digitálnej vetvy nervus plantaris medialis – revízia digitálneho nervu s preťaťím prednej časti intermetatarzálneho väzu, event. resekcie zhrubnutého úseku nervu (tzv. neurómu).

Ide o uvoľnenie zápalovo zmenených úponov vystieračov prstov a zápästia.

Ide o uvoľnenie zápalovo zmenených úponov zohýbačov prstov a priameho privracajúceho svalu (m.pronator teres).

Ide o odstránenie kontrahujúceho tkaniva z dlane a niekedy i z oblasti prsta.

Ide o odstránenie pozápalovo zmenenej burzy v rôznych lokalizáciách.

Ide o odstránenie výrastkov v oblasti kĺbu medzi záprstnou kosťou a článkom palca na nohe.

Ide o operačné odstránenie fixačného materiálu použitého pri operačnom riešení zlomenín alebo deformít skeletu (napr. klince, skoby, skrutky, dlažky, a pod.)

Odborný garant: MUDr. Tomčo Marek