ORL (nosno-ušno-krčné)

Popis jednotlivých výkonov

Odstránenie podnebných mandlí

(tonzilektómia)

Výkon sa robí spravidla v celkovej anestézii. Ide o odstránenie celých podnebných mandlí, ktoré sú chronicky zapálené. Robí sa v našom zariadení klasickou cold technikou- skalpelom a nožnicami.

Zmenšenie podnebných mandlí

(tonzilotómia)

Výkon sa robí v celkovej alebo lokálnej anestézii. Jeho cieľom je zmenšenie mandlí, ktoré sú výrazne zväčšené a pôsobia ako mechanická prekážka (spravidla pri dýchaní, spôsobujú napríklad chrápanie, syndróm obštrukčného spánkového apnoe a pod). V našom zariadení sa spravidla robí rádiofrekvenčnou technikou prístrojom Celon firmy Olympus.

Plastika podnebia a čapíka podnebia – pri chrápaní

(uvuloplastika,uvulopalatoplastika)

Ide o plastiku čapíka podnebia (uvuloplastika) a plastiku podnebia a jeho čapíka (uvulopalatoplastika) za účelom odstránenie chrápania. Je robený v lokálnej alebo celkovej anestézii. Robí sa buď rádiofrekvenčnou technikou alebo klasicky skalpelom.

Odstránenie kameňa podsánkovej žľazy

(extrakcia kameňa submandibulárnej žľazy)

Ide o odstránenie kameňa z vývodu podsánkovej slinnej žľazy, výkon sa robí v lokálnej anestézii.

Plastika nosovej mušle – pri sťaženom dýchaní cez nos

(turbinoplastika)

Ide o zmenšenie objemu nosovej mušle pri chronickej nádche za účelom zlepšenia dýchania cez nos. Robí sa spravidla v lokálnej anestézii pomocou rádiofrekvenčnej ihly Celon, firmy Olympus.

Plastika nosovej prepážky

(septoplastika)

Ide o plastiku deformovanej nosovej prepážky, ktorá spôsobuje problémy s dýchaním cez nos. Robí sa v celkovej anestézii, cez nosové dierky. Cieľom nie je odstránenie nosovej prepážky, ale jej plastika- vytvorenie priamej prepážky, ktorá umožňuje voľné dýchanie cez nos.

Odstránenie nosovej mandle pod endoskopickou kontrolou a odstránenie podnebných mandlí

(endoskopická adenotómia, tonzilektómia)

Ide o kombináciu výkonov 1 a 2. Cieľom je odstránenie chorých podnebných mandlí a nosových vegetácií, v celkovej anestézii.

Odstránenie nosovej tonzily pod endoskopickou kontrolou a zmenšenie podnebných mandlí

(endoskopická adenotómia, tonzilotómia)

Plastika nosových mušlí a plastika nosovej prepážky

(turbinoplastika, septoplastika)

Ide o kombináciu výkonov plastiky nosovej mušle a plastiky nosovej prekážky s cieľom úpravy dýchania cez nos. Vykonáva sa v celkovej anestézii.

Vedúci lekár: MUDr. Čmilanský Peter

Výkon sa robí spravidla v celkovej anestézii. Ide o odstránenie celých podnebných mandlí, ktoré sú chronicky zapálené. Robí sa v našom zariadení klasickou cold technikou- skalpelom a nožnicami.

Ide o plastiku čapíka podnebia (uvuloplastika) a plastiku podnebia a jeho čapíka (uvulopalatoplastika) za účelom odstránenie chrápania. Je robený v lokálnej alebo celkovej anestézii. Robí sa buď rádiofrekvenčnou technikou alebo klasicky skalpelom.

Ide o zmenšenie objemu nosovej mušle pri chronickej nádche za účelom zlepšenia dýchania cez nos. Robí sa spravidla v lokálnej anestézii pomocou rádiofrekvenčnej ihly Celon, firmy Olympus.

Ide o zmenšenie objemu nosovej mušle pri chronickej nádche za účelom zlepšenia dýchania cez nos. Robí sa spravidla v lokálnej anestézii pomocou rádiofrekvenčnej ihly Celon, firmy Olympus.

Ide o kombináciu výkonov plastiky nosovej mušle a plastiky nosovej prekážky s cieľom úpravy dýchania cez nos. Vykonáva sa v celkovej anestézii.

Výkon sa robí v celkovej alebo lokálnej anestézii. Jeho cieľom je zmenšenie mandlí, ktoré sú výrazne zväčšené a pôsobia ako mechanická prekážka (spravidla pri dýchaní, spôsobujú napríklad chrápanie, syndróm obštrukčného spánkového apnoe a pod). V našom zariadení sa spravidla robí rádiofrekvenčnou technikou prístrojom Celon firmy Olympus.

Ide o odstránenie kameňa z vývodu podsánkovej slinnej žľazy, výkon sa robí v lokálnej anestézii.

Ide o plastiku deformovanej nosovej prepážky, ktorá spôsobuje problémy s dýchaním cez nos. Robí sa v celkovej anestézii, cez nosové dierky. Cieľom nie je odstránenie nosovej prepážky, ale jej plastika- vytvorenie priamej prepážky, ktorá umožňuje voľné dýchanie cez nos.

Jedná sa o kombináciu výkonov 1 a 3, cieľom je odstránenie nosovej mandle a zmenšenie veľkých (ale inak zdravých ) podnebných mandlí. Robí sa v celkovej anestézii.

Vedúci lekár: MUDr. Čmilanský Peter