gynekologická urológia

Popis jednotlivých výkonov

Pošvové plastiky

Ide o plastickú operáciu vonkajších rodidiel a pošvy skalpelom. Koža a sliznice sa zašijú vstrebateľným materiálom. Výkon sa robí za účelom rekonštrukcie anatomických pomerov panvového dna. Je výkonom liečebným. Výkon sa robí v celkovej anestézii, alebo v lokálnej anestézii podľa rozsahu a priania pacientky.

Operačné riešenie porúch statiky panvového dna

Je to špecializovaný urogynekologický výkon, pri ktorom sa do štruktúr panvového dna zavádzajú implantáty (sieťky), ktoré následne prerastajú bunkami vlastného organizmu. Tým sa vytvára trvalá rekonštrukcia štruktúr panvového dna (najmodernejšie riešenie vaginálnych plastík).

Riešenie močovej inkontinencie páskou

Ide o naloženie špeciálnej pásky, ktorá zmení topografické pomery uloženia močovej trubice do pôvodnej polohy, tá pooperačne zabezpečí udržanie moču. Páska sa zavádza rezom cez stenu pošvy špeciálnym kovovým vodičom na vnútornú plochu stehien. Rez pošvy sa zašije vstrebateľným materiálom. Stehy teda nie je potrebné vyberať.

Ide o plastickú operáciu vonkajších rodidiel a pošvy skalpelom. Koža a sliznice sa zašijú vstrebateľným materiálom. Výkon sa robí za účelom rekonštrukcie anatomických pomerov panvového dna. Je výkonom liečebným. Výkon sa robí v celkovej anestézii, alebo v lokálnej anestézii podľa rozsahu a priania pacientky.

Ide o naloženie špeciálnej pásky, ktorá zmení topografické pomery uloženia močovej trubice do pôvodnej polohy, tá pooperačne zabezpečí udržanie moču. Páska sa zavádza rezom cez stenu pošvy špeciálnym kovovým vodičom na vnútornú plochu stehien. Rez pošvy sa zašije vstrebateľným materiálom. Stehy teda nie je potrebné vyberať.

Je to špecializovaný urogynekologický výkon, pri ktorom sa do štruktúr panvového dna zavádzajú implantáty (sieťky), ktoré následne prerastajú bunkami vlastného organizmu. Tým sa vytvára trvalá rekonštrukcia štruktúr panvového dna (najmodernejšie riešenie vaginálnych plastík).