cievna chirurgia

Popis jednotlivých výkonov

Operácia varixov dolných končatín (kŕčové žily)

Kŕčové žily (varixy) sú rozšírené žily, zväčša na dolných končatinách.Pri klasickej operácii kŕčových žíl sa chirurgicky vyradí z obehu žilovej krvi celý rozšírený, nefunkčný úsek kmeňa veľkej alebo malej skrytej žily (safény). Prerušia sa a podviažu prítoky skrytej žily tesne pod vtokom do hĺbkovej stehnovej žily. Vďaka tomuto postupu sa zamedzí opätovnému vzniku kŕčových žíl, čo je najväčšou výhodou klasického chirurgického postupu. Operácia je vhodná pri extrémne rozšírených skrytých žilách. Výkon je realizovaný v celkovej anestézii. Celkový operačný výkon trvá približne 1 hodinu. 
 

Sklerotizácia varixov

Rieši estetický problém rozšírených cievok na dolných končatinách. Pri sklerotizácií sa injekčne aplikuje sklerotizačný roztok do povrchovo uloženej cievky. Ten následne vyvolá podráždenie žilovej steny a jej zápal, čoho výsledkom je zlepenie steny žilky a jej vstrebanie. Tento zákrok si nevyžaduje hospitalizáciu a práceneschopnosť. Podľa rozsahu krčových žíl sú spravidla potrebné 1 až 3 sedenia, dĺžka ošetrenia je približne 15 – 30 minút. Jedno sedenie je limitované použitím maximálne 20ml sklerotizačnej látky. Po zákroku sa nosia kompresné pančuchy 4 až 6 týždňov.

Odborný garant: MUDr. Kováč Pavol