cievna chirurgia

Popis jednotlivých výkonov

Operácia varixov dolných končatín (kŕčové žily)

Sklerotizácia varixov

Odborný garant: MUDr. Kováč Pavol