anesteziológia

Popis jednotlivých výkonov

Pred-anestetické vyšetrenia potrebné pred operáciou

Poskytujeme pred-anestetické vyšetrenia potrebné pred operáciou plánovanou na našej klinike, ale aj pre pacientov, ktorí sú objednaní na operáciu v inom zdravotníckom zariadení. Anestéziologické výkony poskytované SOFYC klinikou sú maximálne komfortné a bezpečné pre pacientov. Sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi špecializovaní v danom odbore. V našom zariadení sa špecializujeme na poskytovanie anestézie v jednodňovom režime, to znamená, že na všetky procedúry sú používané lieky, ktoré majú krátkodobý účinok a minimum známych nepríjemných sprievodných účinkov. Priebeh anestézie ako aj po-anestetické obdobie je veľmi šetrné, pacienti sa zotavujú veľmi rýchlo a sú schopní sa opäť zaradiť do bežného života. Postará sa o Vás tím erudovaných lekárov a sestier. Vedúcim lekárom anestéziologickej ambulancie a odborným garantom je MUDr. Schmidt Roman.

Poskytovanie anestézie celkovej (narkózy) alebo regionálnej (čiastočnej – spinálnej)