Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
PERSONÁL KLINIKY - MANAGER:
 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- manager
 
 
 

Dr. Helena BUŠOVÁ, MBA

  helena.busova@sofyc.eu
   
     
   
 
 
 
 
   
 
   
     
   
 
 
 
 
   
 
   
     
   
 
 
 
 
   
 
 
   
 

© SOFYC Clinic 2011