Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Vitajte
  na našom webe

SOFYC Clinic je klinikou, ktorá je zameraná na výkony jednodňovej chirurgie. Pojem "jednodňová chirurgia" zahŕňa diagnostické a terapeutické výkony s hospitalizáciou pacienta do 24 hodín. Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti predstavujú široké spektrum operácií vo vybraných medicínskych odboroch, ktoré je možné realizovať bez následnej ústavnej zdravotnej starostlivosti. Výhodou jednodňovej chirurgie je, že človek sa nestáva pacientom, nie je vystavený riziku nemocničných nákaz, stresom z hospitalizácie a zostáva v pracovnom procese.

Roky praxe v odbore nás naučili vážit si dôveru, ktorú ste nám Vy, klienti - pacienti prejavili. Personál SOFYC Clinic sa vďaka tomu snaží poskytnúť služby na najvyššej profesionálnej úrovni, čím chceme prispieť k maximálnej spokojnosti našich klientov. Na našej klinike pracujú plne kvalifikovaní odborníci, ktorí odovzdávajú svoje dlhoročné skúsenosti v jednotlivých odboroch.

V odbore plastickej chirurgie realizujeme estetické a rekonštrukcné chirurgické výkony. Zameriavame sa na moderné, no zároveň overené a u nás etablované metódy.

U nás sa stretnete s individuálnym prístupom od prvého kontaktu klient-sestra-lekár až po samotný zákrok. Každému výkonu predchádza osobná konzultácia, kde sa snažíme čo najreálnejšie zhodnotiť východiskový stav a tiež očakávaný pooperačný výsledok.

 

 
Naši odborníci

Všetky požadované predoperačné vyšetrenia môže pacient absolvovať na našom pracovisku, čo výrazne skracuje dobu prípravy na výkon a prispieva k požadovanému komfortu pacienta.

SOFYC Clinic video

Po každom chirurgickom výkone sa klient môže kedykoľvek skontaktovať telefonicky, prípadne osobne so svojim operatérom.

Príjemné, nadštandardne vybavené prostredie Vám dáva záruku starostlivosti na tej najvyššej úrovni tak po materiálnej ako aj profesionálnej stránke.

 

 

 

 

 

 

 

© SOFYC Clinic 2011 | Počet návštev: