Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
GYNEKOLOGICKÁ UROLÓGIA
 
 
Pošvové plastiky
Popis výkonu: Ide o plastickú operáciu vonkajších rodidiel a pošvy skalpelom. Koža a sliznice sa zašijú vstrebateľným materiálom. Výkon sa robí za účelom rekonštrukcie anatomických pomerov panvového dna. Je výkonom liečebným. Výkon sa robí v celkovej anestézii, alebo v lokálnej anestézii podľa rozsahu a priania pacientky.
 
Operačné riešenie porúch statiky panvového dna
Popis výkonu: Je to špecializovaný urogynokologický výkon, pri ktorom sa do štruktúr panvového dna zavádzajú implantáty (sieťky), ktoré následne prerastajú bunkami vlastného organizmu. Tým sa vytvára trvalá rekonštrukcia štruktúr panvového dna (najmodernejšie riešenie vaginálnych plastík)
 
Riešenie močovej inkontinencie páskou
Popis výkonu: Ide o naloženie špeciálnej pásky, ktorá zmení topografické pomery uloženia močovej trubice do pôvodnej polohy, tá pooperačne zabezpečí udržanie moču. Páska sa zavádza rezom cez stenu pošvy špeciálnym kovovým vodičom na vnútornú plochu stehien. Rez pošvy sa zašije vstrebateľným materiálom. Stehy teda nie je potrebné vyberať.
 
 
   
 

© SOFYC Clinic 2011