Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
FYZIOTERAPIA
 
 
 
 

Fyzioterapia

Je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Za liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu.

 • vyšetrenie a funkčná diagnostika pohybového aparátu
 • cvičenia pri bolestiach chrbta a pohybového aparátu
 • fyzioterapia pri svalových dysbalanciach
 • senzomotorická stimulácia
  • cvičenia na hlboký stabilizačný systém
  • cvičenia na nestabilnej plošine
  • cvičenia na fitlopte
  • cvičenia s overbalom
 • mechanoterapia a mobilizácia
 

Cenník fyzioterapie
 
   
 

© SOFYC Clinic 2011