Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
PROFIL - SMOLKO MARTIN:
 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- gynekológia
 
 
 

MUDr. SMOLKO MARTIN, PhD.

 
   
VZDELANIE:


- 1982 - 1986 Gymnázium Konštantínova 2, Prešov
- 1986 - 1992 LFUK Bratislava
- 2003 - 2007 LFUK Bratislava - PhD na tému Patológia pupočníka ako príčina perinatálnej morbidity a mortality

   
ŠPECIALIZAČNÉ SKÚŠKY:


- 1995 - Atestácia I. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo
- 1999 - Atestácia II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo
- 2008 - nadstavbová atestácia v odbore Gynekologická urológia

   
ĎALŠIE VZDELÁVANIE V ODBORE:


- 1995 - Prof. Hans-Joachim Lindemann, NsP Prešov, školiace miesto v operačnej hysteroskopii
- 1995 - Il.gynekologicko-pôrodnícka klinika UK Bratislava, študijný pobyt
- 1996 - Operačné školenie laparoskopickej operatívy a hysteroskopie pri 5th Conference of the European Society for Gynaecological Endoscopy, Prof. J.Donnez
- 1996 - The Endoscopic research centre at the Traumatology Hospital Brno, školiace miesto - Practical principles of operative Laparoscopy
- 1999 - Národný onkologický ústav Sv. Alžbety, študijný pobyt
- 2000 - Slovenská akadémia regionálnej anestézie, školiace miesto - Pôrodnícka anlgézia
- 2006 - Baťova nemocnice Zlín, školiace miesto - TransVaginal Mesh - PROLIFT 2004-2005 Baťova nemocnice Zlín, školiace miesto - Tension – free Vaginal Tape technique 2003-2004 Advanced Hysteroscopy Training, 1. Lekárska fakulta Karlovej univerzity Praha, Doc. D.Kužel
- 2006 - Nemocnice na Homolce, Praha, školiace miesto - Urogynaecological & pelvic floor reconstructive surgery
- 2006 - operačné školenie - Chirurgické riešenie zadného kompartmentu - Prof. Paul Riss
- 2006 - operačné školenie - Chirurgické riešenie prolapsov pošvy vaginálnym prístupom - Dr. Claude Rosenthal
- 2007 - školiace miesto - Laparoscopy and Pelvic Surgery, Onkologické centrum J.G.Mendele, Nový Jičín
- 2008 - školiace miesto - Henry Ford Hospital, Detroit
- 2009 - školiace miesto - III.lekárska fakulta, Praha. Školenie anatomických defektov panvového dna ženy.

   
PRAX:

- 2001 - súčasnosť Súdny znalec v odbore Gynekológia a pôrodníctvo
- 2003 - súčasnosť Fakulta zdravotníctva Prešovskej Univerzity, odborný asistent na Katedre Pôrodnej asistencie
- 1992 - 2009 Gynekologicko - pôrodnícka klinika I. FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov sekundárny lekár
-2009 - súčasnosť Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie,VNsP Levoča, primár

 

 
   
 

© SOFYC Clinic 2011