Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
PROFIL - SMOLKO IGOR:
 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- ortopédia
 
 
 

MUDr. SMOLKO IGOR, PhD.

 
   
VZDELANIE:

- Štúdium absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil promóciou v roku 1994. Následne začal pracovať na ortopedickom oddelneí FNsP v Prešove.
V roku 1997 získal atestáciu I.stupňa z odboru ortopédia Atestáciu II.stupňa z odboru ortopéda získal v roku 2002. V roku 2009 obhájil prácu Artroskopicke vyšetrenie a liečba afekcií členkového kĺbu a získal titul PhD.

Venuje sa ortopédii, v rámci ktorej sa zameriava na artroskopickú operatívu a liečbu športových úrazov a ich následkov.

   
PRÁCA V ŠPECIÁLNYCH KLUBOCH A ŠPORTOVÝCH REPREZENTÁCIÁCH:

V rokoch 1996- 2002 bole lekárom futbalového oddielu FC Tatran Prešov

   
ODBORNÉ LEKÁRSKE SPOLOČNOSTI:


- Je členom SOTS - Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti.
- Je členom SSAST – Slovenskej spoločnosti pre artroskopiu a športovú traumatologiu a od roku 1997 je členom jej výboru.
- Pravidelne sa zúčastnuje sa na domácich aj zahraničných odborných seminároch a kongresoch týkajúcich sa problematiky artroskopie, ortopédie a športovej.

 

 
   
 

© SOFYC Clinic 2011