Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
PROFIL - KUBÁNI MARTIN:
 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- anesteziológia
- intenzívna medicína
 
 

MUDr. KUBÁNI MARTIN

 
   
VZDELANIE:

- v roku 2003 promoval na Lekárskej fakulte UPJŠ
- absolvoval niekoľko odborných stáží na Slovensku a vo Veľkej Británii
- špecializačnú skúšku v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína absolvoval v marci 2010

   
PRAX:

- sekundárny lekár na Klinike Anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove
- zároveň pracuje ako lekár v Záchrannej zdravotnej službe
-od novembra 2010 je vedúcim lekárom a odborným garantom Anestéziologickej ambulancie na Klinike 1-dňovej chirurgie SOFYC Clinic

 

 

 

 

 

 

 

   
 

© SOFYC Clinic 2011