Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
PROFIL - POLÁČKOVÁ MAGDALÉNA:
 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- diplomovaná operačná sestra
 
 
 

POLAČKOVÁ MAGDALÉNA

 
   
VZDELANIE:

- v roku 1973 ukončila SZŠ v Prešove ako zdravotná sestra
- v rokoch 1983 až 1984 - pomaturitné špecializačné štúdium v Bratislave odbor sestra špecialistka pracujúca v operačnej sále
- v rokoch 1999 až 2000 - vyššie odborné štúdium , odbor diplomovaná operačná sestra

   
PRAX:

- v rokoch 1973 až 1974 ako zdravotná sestra na chirurgickom oddelení v Prešove
- v rokoch 1974 až 1989 ako inštrumentárka chirurgicko-traumatologické operačné sály
- v rokoch 1989 až 2010 na oddelení operačných sál a centrálnej sterilizácie vo FNsP – J.A. Reimana Prešov ako staničná sestra, vrchná sestra inštrumentárka
- v súšastnosti ako operačná sestra - inštrumentárka SOFYC Clinic- Klinika jednodňovej chirurgie v Prešove

 

 

 

 

 

 

   
 

© SOFYC Clinic 2011