Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
PROFIL - HOLOTOVÁ KRISTÍNA:
 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- zdravotná sestra
 
 
 

Bc. Kristína HOLOTOVÁ

 
   
VZDELANIE:

2010 - 2013
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov Prešov,
Odbor/špecializácia: Urgentná zdravotná starostlivosť

2006 – 2010
SZŠ sv. Bazila v Prešove
Odbor/špecializácia: Zdravotný asistent

   
PRAX:

2014 - súčasnosť
SOFYC Clinic – klinika jednodňovej chirurgie
Pracovná pozícia: Zdravotná sestra

2013 - 2014
Stomatologická ambulancia
Pracovná pozícia: Zdravotný asistent

 

 

 

 

 

 

   
 

© SOFYC Clinic 2011