Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
PROFIL - KLACIK VLADIMÍR:
 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- gynekológ
 
 
 

MUDr. KLACIK VLADIMÍR

 
   
VZDELANIE:

1989 – 1993 - Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu, Humenné
1993 – 1999 – LF UPJŠ Košice

   
ŠPECIALIZOVANÉ SKÚŠKY:

2002 - SZU Bratislava, Atestácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo I. stupňa
2007 - SZU Bratislava, Atestácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo II. stupňa

   
ĎALŠIE VZDELANIE:

2002 - Gynekologicko-pôrodnícka klinika UN Bratislava a LF UK Bratislava, študijný pobyt
2007 - Národný onkologický ústav Sv. Alžbety, študijný pobyt
2001 - SZU Bratislava – Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, študijný pobyt
2011 - FNsP Banská Bystrica – Laparoskopia v gynekológii, študijný pobyt

   
DOTERAJŠIA PRAX:

1999 - 2006 - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP Humenné
2007 - 2011 - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP Snina
2011 - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP Vranov nad Topľou
01.01.2012 - trvá - súkromná prax, Gynekologická ambulancia, GYNMARE s.r.o. , Michalovce

 

 

 

 
   
 

© SOFYC Clinic 2011