Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
PROFIL - FRANKOVSKÝ PAVEL:
 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- chirurgia
 
 
 

MUDr. FRANKOVSKÝ PAVEL

 
   
VZDELANIE:


- 1976 atestácia z tropickej medicíny
- 1976 atestácia II. stupňa z chirurgie
- 1969 atestácia I. stupňa z chirurgie
- 1959 - 1965 LFUPJŠ Košice
- 1957 - 1959 Gymnázium Prešov
- Absolvované stáže opakovane v odbore anesteziologia, chirurgia, miniinvazívna chirurgia

   
PRAX:


- 2006 - súčasnosť OS ZZS - SR, KOS v Prešove, lekár operátor
- 2005 - súčasnosť- Klinika 1 - dňovej chirurgie SOFYC clinic , odborný garant v odbore chirurgia
- 2004 - 2006 VšZP v Prešove, revízny lekár
- 1990 - 2003 Chirurgické oddelenie v Bardejove, primár oddelenia
- 1985 - 1990 Chirurgické oddelenie v Prešove, starší sekundárny lekár
- 1981 - 1985 Expertíza v Tunise - Univerzitná nemocnica Ibn El - Jazzar, Kairuan, odborný asistent
- 1973 - 1981 Chirurgické oddelenie v Prešove, starší sekundárny lekár
- 1970 - 1973 Traumatologické oddelenie v Prešove, mladší sekundárny lekár
- 1965 - 1969 Anesteziologické oddelenie v Prešove, mladší sekundárny lekár

 

 
   
 

© SOFYC Clinic 2011