Slovenský | Anglický | Poľský
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 
PROFIL - ČMILANSKÝ PETER:
 
   
ODBOR A ŠPECIALIZÁCIA:
 
- otorinolaringológia
 
 
 

MUDr. ČMILANSKÝ PETER

 
   
VZDELANIE:

1987-1991 : Stredoškolské, Gymnázium Konštantínova 2, Prešov

1991-1997 : Vysokoškolské, LF University P.J.Šafárika, Košice, odbor Všeobecné lekárstvo

11.10.2000 : Špecializácia prvého stupňa v odbore Otorinolaryngológia v zmysle vyhlášky č.79/1981 Zb.

17.05.2005 : Špecializácia v odbore Otorinolaryngológia v súlade so smernicou Rady 93/16/EHS

 

   
ABSOLVOVANÉ STÁŽE :
 
ORL klinika LF UP a FN Olomouc
Klinika ORL, 1.LF UK, FN Motol Praha
ORL oddelenie, LKH Salzburg
ORL klinika UK a FN Bratislava
ORL oddelenie, Krankenhaus LAINZ, Wien

 

   
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

Od 15.1.2011 do súčasnosti : primár ORL oddelenia FNsP J.A.Reimana v Prešove
Od 23.2.2006 do 14.1.2011 : zástupca primára ORL oddelenia FNsP J.A.Reimana v Prešove
15.9.1997 - 22.2.2006 : sekundárny lekár ORL oddelenia FNsP J.A.Reimana v Prešove


 

 
   
 

© SOFYC Clinic 2011